Kwizbot стає

Оферта

Пропозиція укласти договірпро надання послуг у сфері інформаційних технологійі комп’ютерних Програм (публічна оферта)

Виконавець адресує дану оферту – пропозицію укласти Договір про надання послуг у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних Програм особам, які бажають мати доступ до програми Kwizbot.

Для того щоб укласти Договір про надання послуг у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних Програм, надалі за текстом - "Договір", особа повинна здійснити акцепт, тобто надати свою згоду на укладання договору на умовах, викладених в оферті. Акцептом даної оферти є прийняття нижче вказаних умов шляхом оплати послуг. З моменту оплати послуг особа автоматично приймає умови даного Договору, і даний Договір вважається укладеним без його підписання у кожному окремому випадку.

При необхідності, не вступаючи у протиріччя з умовами оферти, Виконавець може укласти документально оформлений Договір у формі письмового двостороннього документа.

1. Визначення

Kwizbot - модульна комп'ютерна програма, призначена для побудови комунікаційних сценаріїв та чат-ботів в підключених каналах з відкритим API (далі - Програма).

Модулі Kwizbot:

- Операторська панель — модуль, що дозволяє підключати користувача з роллю "оператор" для діалогу та відправлення повідомлень користувачам чат-боту у будь-якому доступному каналі або обробки завдань (тікетів).

- Конструктор сценаріїв - модуль, що дозволяє робити налаштування чат-ботів та взаємодію зі сценарієм Kwizbot - створення та налаштування параметрів ботів, а також візуальний інтерфейс для керування сценарієм бота.

- Actions - окремий блок у Конструкторі сценаріїв, який дозволяє робити індивідуальну обробку даних користувачів та інтеграції Kwizbot з іншими системами для отримання/передачі даних.

- Віджет на сайт - модуль, що дозволяє розміщувати на будь-якому підключеному веб-сайті віджет, через який відвідувач сайту може взаємодіяти з чат-ботом та вести діалоги з оператором.

- Custom data - модуль, що дозволяє створювати і зберігати в базі даних Kwizbot дані для подальшого використання у сценарії.

- Contact Centre PRO - модуль, що дозволяє отримувати розширену статистику по роботі користувачів з роллю "оператор", таку як робочий час оператора, звіт за робочим часом операторів, статистика за операторами та тематиками, NPS звітів, деталізація діалогів у розрізі операторів та тематик.

- Fastline - модуль, що дозволяє автоматично відповідати на запитання відвідувачів сайта/бота без залучення операторів. Модуль використовує базу знань яку користувач наповнює самостійно. В своїй роботі Fastline спирається на моделі OpenAI та потребує привʼязки OpenAI API KEY який користувач має самостійно зареєструвати та оплачувати згідно тарифів OpenAI https://openai.com/pricing.

- Copilot - модуль, який пропонує користувачу модуля Операторська панель (оператору) найбільш релевантну відповідь на запит відвідувача сайту/бота з урахуванням тону і стилю запиту. Оператор самостійно ухвалює рішення, чи надіслати запропоновану відповідь відвідувачеві сайту/боту, відредагувати її перед надсиланням, чи повністю відмовитися від неї. Модуль використовує базу знань, яку користувач наповнює самостійно. У своїй роботі Copilot спирається на роботу модуля Fastline і моделі OpenAI та вимагає прив'язки OpenAI API KEY, який користувач повинен самостійно зареєструвати й оплачувати згідно з тарифами OpenAI https://openai.com/pricing

- Модуль розсилок - модуль, який дозволяє розсилати повідомлення (у тому числі з медіа-файлами) всім або певним підписникам чат-боту через доступні канали Програми.

- OCR Kwizbot
- API сервіс для вилучення/зчитування полів з фотографій документів, що завантажуються користувачами у чат-боти або пов'язані з ними сервіси чи програми.

- Kwizbot  Live Cart - модуль веб-версії  Kwizbot,  що дозволяє проводити відео-дзвінки між двома учасниками чат-боту (клієнт та оператор) або у пов'язаних з ботом сервісах та програмах, зберігати відео-запис дзвінка як всього, так і окремих кадрів, налаштовувати додаткові можливості інтерфейсу клієнта та оператора.

- SDK Kwizbot - версія Kwizbot для мобільних пристроїв, що працюють на операційних системах Android та IOS. При розробці використовувався фреймворк із відкритим вихідним кодом Flutter.

Надання доступу до Програми - надання користувачу можливості працювати з Програмою в цілому та/або окремими Модулів Kwizbot в межах сплаченого періоду.

Automation Guru - послуга, що може надаватися користувачам Kwizbot за їх запитом, та включає виконання наступних завдань:

виявлення та опис бізнес вимог користувача у процесі використання Kwizbot;
налаштування наявного функціонала Kwizbot згідно запиту користувача;
розробка та реалізація схеми взаємодії Kwizbot з іншими системами;
інші завдання, що сприяють вирішенню бізнес потреб користувача у процесі використання Kwizbot.

Адреса розміщення Програми Kwizbot в мережі інтернет - https://www.kwizbot.io/ua (далі - сайт Kwizbot).

Виконавець – особа з наступних осіб:

1) ТОВ "Евергрін Девелопмент"
+38 096 335 00 47
talk@evergreens.com.ua

2) ТОВ "Евергрін Ентерпрайз"
+38 096 335 00 47
talk@evergreens.com.ua

3) ФОП Кравцова Марія Віталіївна
+38 096 292 58 88
mgerman@evergreens.com.ua

Акцепт — повне, безумовне та беззастережне прийняття умов Договору про надання послуг у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних програм.

Унікальне ім’я (логін) - символьний код, який використовується для роботи з Програмою. Надається користувачу один раз при підключенні до Програми, є унікальним для кожного користувача та зберігається за ним на весь час.

2. Загальні умови

2.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

2.2. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

2.3. Оплата Послуг вважається акцептом цього Договору та підтверджує згоду з викладеними в ньому умовами.

2.4. Перелік модулів Kwizbot, доступ до яких придбає Замовник, зазначається у рахунку-фактурі.

2.5. Якщо Замовник не згодний з умовами даного Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі отримати доступ до Програми в цілому та/або окремих модулів Програми (Арі сервісів) за цим Договором.

3. Предмет договору

3.1. На підставі даного Договору Виконавець надає Замовнику, а Замовник приймає та сплачує Виконавцю послуги за надання доступу до Програми в цілому та/або окремих Модулів Kwizbot, відповідно до обраного періоду (далі - Послуги), а також послуги Пріоритетної підтримки та послуги Automation Guru.

3.2. Послуги надаються шляхом видачі Замовнику унікального імені (логіну) і паролю, що дозволяє мати доступ до Програми.

3.3. Програма в цілому та окремі Модулі Kwizbot є інтелектуальною власністю, правова охорона якої встановлюється Цивільним кодексом України, чинними міжнародними договорами України. Виконавець гарантує наявність у нього прав, необхідних для виконання Договору.

4. Права та обов'язки сторін

4.1. Виконавець зобов’язаний:

- дотримуватися умов даного Договору;

- надавати Послуги протягом сплаченого Замовником періоду;

- надавати Замовнику консультації, що стосуються надання Послуг протягом робочого часу, визначеного розкладом роботи Виконавця;

- зберігати конфіденційність інформації Замовника, отриманої від нього при реєстрації, а також змісту особистих повідомлень електронної пошти за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;

- у випадку оновлення Програми повідомити Замовника про можливість та умови відповідної актуалізації (періодичного оновлення) Програми, в т. ч. фінансових умовах та порядку надання доступу до Програми в цілому та/або окремих Модулів Kwizbot за бажанням Замовника.

- для забезпечення найкращої роботи Програми підтримувати актуальні версії браузерів Chrome, Edge, Opera, Safari та операційних систем Windows, MacOS, iOS, Android. Актуальність версій можна перевірити на сайті https://www.whatismybrowser.com/guides/the-latest-version/. Виконавець підтримує актуальні -5 версій браузера та актуальну -3 суб-версію операційної системи.

Термін “актуальна версія” означає останню доступну версію браузера чи операційної системи, яка містить найновіші виправлення помилок, функціональні можливості та покращення безпеки. Виконавець підтримує актуальну -5 версію браузера, що означає, що він забезпечує підтримку п’яти останніх версій браузера, що включає в себе останню доступну версію та чотири попередні версії. Аналогічно, Виконавець підтримує актуальну -3 суб-версію операційної системи, що означає, що він забезпечує підтримку трьох останніх суб-версій операційної системи, що включає в себе останню доступну суб-версію та дві попередні суб-версії.

4.2. Замовник зобов’язаний:

- виконувати умови даного Договору;

- надавати достовірні особисті дані та іншу інформацію, необхідну для виконання умов даного Договору;

- сплачувати Послуги відповідно до тарифів Виконавця. Замовник зобов'язується самостійно знайомитися з інформацією про умови надання Послуг і тарифи на сайті Kwizbot;

- для коректної роботи Програми забезпечити апаратно-програмне середовище, вимоги до якого наведені на сайті Kwizbot;

- забезпечувати конфіденційність свого логіна і пароля;

- у випадку передачі свого логіна та паролю третім особам, нести повну відповідальність за наслідки таких своїх дій;

- при зверненні до служби технічної підтримки Виконавця використовувати контактну електронну адресу (адресу, вказану при замовленні послуги) і повідомляти свій логін, ім'я та прізвище, а також при необхідності використовувати інші варіанти підтвердження своїх прав доступу;

- протягом одного року зберігати платіжні документи, що підтверджують здійснення сплати на рахунок Виконавця, та за необхідністю надавати їх копії Виконавцю;

- надати згоду Виконавцю на обробку та використання своїх персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” шляхом акцепту цього Договору.

4.3. Виконавець має право:

- змінити склад, порядок, умови та ціни на надання Послуг шляхом розміщення інформації на сайті Kwizbot. У випадку зміни ціни раніше внесена Замовником оплата за новими цінами не перераховується;

- припинити надавати Послуги автоматично після закінчення сплаченого Замовником періоду;

- розкривати відомості про Замовника виключно у випадках, передбачених законодавством України;

- розміщувати на своєму веб-сайті, в мережі Інтернет, в презентаціях та інших маркетингових матеріалах, на своїх особистих сторінках у соціальних мережах, прес - релізах та коментарях у ЗМІ інформацію про те, що Виконавець надає Замовнику послуги з надання доступу до Програми, а також найменування та логотип або знак для товарів і послуг Замовника.

4.3.1. Призупинити (тимчасово або повністю) надання Послуг Замовнику без повернення грошових коштів і вимагати письмових пояснень від Замовника в випадках порушення ним обов'язків описаних в п.4.2, а також у таких випадках:

- якщо Виконавець вважає що будь-які дії, вчинені Замовником через отримання доступу до Програми та/або окремих Модулів Kwizbot згідно даного Договору, завдають або можуть завдати шкоди Виконавцю, іншим Замовникам;

- в разі пошкодження чи намагання пошкодити засоби захисту Програми та/або окремих Модулів Kwizbot, а також включення програмного забезпечення до складу власних розробок Замовника;

- при публікації та передачі Замовником через мережу інтернет будь-якої інформації, яка паплюжить Виконавця чи скоєння дій, що перешкоджають нормальній роботі Виконавця.

4.3.2. Заблокувати доступ до Програми з певної IP-адреси у випадках:

- перевищення кількості запитів з IP-адреси за певний проміжок часу;

- дії з Програмою, що можуть призвести до наслідків, передбачених розділом XVI Кримінального кодексу України "Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), Програм та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку".

4.4. Замовник має право:

- вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов даного Договору;

- у разі виникнення зауважень щодо якості Послуг повідомляти про них Виконавця письмово і своєчасно;

- в односторонньому порядку відмовитися від Послуг Виконавця на умовах передбачених в п.9.3.

5. Порядок надання Послуг

5.1. При користуванні Послугами вперше:

5.1.1. Замовник звертається з заявкою на отримання Послуг (у вигляді заповнення електронної форми або листа на е-мейл) до Виконавця, який відправляє рахунок на оплату Послуг на електронну адресу Замовника, зазначену в заявці.

5.1.2. Мінімальний період оплати становить - один місяць. Порядок оплати визначено в розділі 6 даного Договору.

5.1.3. Після оплати Замовником рахунку та отримання Виконавцем 100% суми на банківський рахунок Виконавця, Виконавець надає доступ до Програми з обраними Модулями Kwizbot у вигляді унікального логіну та паролю що буде відправлений на електронну пошту Замовника. Доступ надається з першого дня та діє по останній день періоду, зазначеного в рахунку та сплаченого Замовником.

5.1.4. Користуватися Програмою Замовник може за умови правильно введених логіна і пароля та наявності доступу в мережу інтернет.

5.1.5. Після закінчення оплаченого періоду доступ Замовника до Програми з обраними Модулями Kwizbot  припиняється.

5.2. При повторному отриманні Послуг:

5.2.1. Для відновлення доступу до Програми Замовник отримує рахунок на сплату Послуг в порядку, передбаченому п. 5.1.1. Мінімальний період оплати становить - один місяць. Порядок оплати визначено в розділі 6 даного Договору.

5.2.2. Після сплати Замовником рахунку та отримання Виконавцем 100% суми на банківський рахунок Виконавця, Виконавець надає доступ до Програми з обраними Модулями Kwizbot. Доступ надається з першого дня та діє по останній день періоду, зазначеного в рахунку та сплаченого Замовником.

5.2.3. Після закінчення оплаченого періоду доступ Замовника до Програми з обраними Модулями Kwizbot припиняється.

6. Вартість послуг та порядок оплати

6.1. Вартість Послуг за даним Договором визначається відповідно до діючих тарифів і умов оплати, які зазначені в Додатку 1. Тарифи вказуються в доларах США та підлягають оплаті на території України в національній валюті України за середнім курсом продажу доларів у банках м. Києва, зазначеним на сайті https://minfin.com.ua/ua/currency/banks/kiev/usd/ на підставі виставленого Виконавцем рахунку.
Розрахунки з Замовниками – нерезидентами та/або Виконавцями – нерезидентами здійснюються в іноземній валюті відповідно до чинного валютного законодавства України.

6.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником шляхом безготівкового платежу на банківський рахунок Виконавця.

6.3. Послуги надаються за умови внесення оплати в розмірі 100% за фактом надходження оплати на банківський рахунок Виконавця. Датою початку надання Послуг Виконавцем є дата початку періоду, вказаного в рахунку.

6.4. Виконавець має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати ціни і вводити нові тарифи. Датою вступу в силу нових цін чи тарифів є дата їх публікації на сайті Kwizbot в Додатку 1. У випадку зміни ціни раніше внесена Замовником оплата за новими цінами не перераховується.

6.5. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

7. Конфіденційність

7.1. Замовник зобов’язується дотримувати сувору конфіденційність відносно всієї технічної, комерційної та іншої інформації, отриманої від Виконавця, і приймати всі розумні заходи для попередження несанкціонованого використання або розкриття такої інформації згідно даного Договору.

7.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення конфіденційності, яке відбулося:
- внаслідок форс-мажорних обставин;
- внаслідок порушення конфіденційності за вимогою державних органів згідно чинного законодавства.

8. Відповідальність сторін

8.1. Сторони даного Договору несуть відповідальність за предметом і умовами Договору згідно чинного законодавства України.

8.2. Виконавець гарантує відсутність програмних закладок, шпигунського або шкідливого коду у Програмі та/або окремих Модулях Kwizbot, доступ до яких надається Замовнику за цією Офертою,  та гарантує проведення оновлень, пов'язаних з виявленими проблемами безпеки Програми та/або серйозними вразливостями Програми (якщо такі будуть).

8.3. Виконавець не несе відповідальності за:

- прямі або непрямі збитки, втрачену вигоду або моральну шкоду Замовника, пов’язані із використанням або неможливістю користуватися Програмою та/або окремими Модулями Kwizbot;

- за погіршення якості Послуг, перебої у роботі Kwizbot, що виникли внаслідок причин, що знаходяться поза межами контролю Виконавця.
Виконавець не гарантує, що Програма буде працювати безперервно, безпомилково та буде позбавленою від шкідливих програм та інших дефектів. Якщо Замовник  не задоволений умовами та/або якістю роботи Програми, він може припинити її використання або звернутися до служби підтримки Виконавця.

8.4. Замовник повністю відповідальний за збереження свого логіна і пароля і за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване його використання. За фактом крадіжки логіна і пароля з вини третіх осіб Замовник має право направити на адресу Виконавця заяву про зміну логіна і пароля, з обов'язковим додатком до заяви відповідного фінансового документа, що підтверджує оплату Послуг. Виконавець не несе відповідальність за дії третіх осіб, які спричинили крадіжку, а для відшкодування грошових коштів, витрачених на вкрадений час клієнт повинен звернутися у відповідні слідчі і правоохоронні органи.

8.5. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів та в досудовому порядку, спір може бути передано для вирішення у судовому порядку.

8.6. Розмір відповідальності, не врегульований даним Договором, регулюється діючим законодавством України.

9. Момент вступу в силу Договору. Термін дії. Порядок зміни та розірвання.

9.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому Договором та чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.

9.2. Сторони мають право розірвати даний Договір в односторонньому порядку, у випадку не виконання однією зі Сторін умов даного Договору та у випадках, передбачених даним Договором і чинним законодавством України.

9.3. У разі дострокового розірвання даного Договору з ініціативи Замовника:

- Замовник зобов'язаний письмово попередити Виконавця за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до моменту його розірвання;

- надіслати копії платіжних документів на адресу Виконавця;

- Виконавець не здійснює перерахунок вартості Послуг за повні місяці використаного періоду та повернення грошових коштів за оплачений, але невикористаний період надання Послуг.

9.4. Внесення змін (доповнень) у даний Договір, зміну порядку, обсягу та умов надання Послуг, проводиться Виконавцем в односторонньому порядку. Усі зміни (доповнення), внесені Виконавцем у даний Договір, набувають чинності й стають обов’язковими для Замовника з моменту їхньої публікації на сайті Kwizbot. У випадку незгоди Замовника зі змінами, внесеними в даний Договір, Замовник має право розірвати його у порядку, встановленому даним Договором. Всі додатки, зміни й доповнення до даного Договору є його невід’ємною частиною.

10. Додаткові умови

10.1. Укладаючи цей Договір Замовник підтверджує свою згоду, в тому випадку якщо він є фізичною особою, на отримання та обробку Виконавцем персональних даних Замовника з метою виконання умов даного Договору.

06.03.2024

Тарифи (вартість Послуг) та порядок їх розрахунку

Мінімальний щомісячний платіж за надання доступу до Kwizbot (без модуля Fastline) 80 долл. США
Умови оплати: передплата від 1го місяця
Знижки: 20% при передплаті за 12 місяців
Кількість отримувачів повідомлень в Модулі розсилок, тис.
Вартість на місяць, $
К-cть використаних блоків «Actions», шт.
Вартість на місяць, $
К-сть операторів, підключених у модулі «Операторська панель», шт.
Вартість на місяць, $
0
0
1
1,66
1
20
0,5
0
30
50
2
40
1
5
60
100
3
60
2
10
100
150
4
80
5
25
200
200
5
100
10
50
300
250
6
120
20
100
600
300
7
140
30
150
750
350
8
160
40
200
1000
400
9
180
50
250
1300
450
10
200
60
300
1700
500
11
220
70
350
2000
550
12
240
80
400
 
13
260
90
450
14
280
100
500
15
300
120
600
16
320
140
700
17
340
160
800
18
360
180
900
19
380
200
1000
20
400
300
1500
21
420
400
2000
22
440
500
2500
23
460
600
3000
24
480
700
3500
25
500
800
4000
26
520
900
4500
27
540
1000
5000
28
560
1200
6000
29
580
1400
7000
1600
8000
1800
9000
2000
10000

1. До тарифу (вартості Послуг за надання доступу до Kwizbot) без додаткової оплати включено в кожному окремому інстансі Kwizbot розміщення 1 ГБ для статичних даних (картинки, відео-файли, аудіо-файли та інші медіа файли) та 2 ГБ для динамічних даних (історія, повідомлення, логи, статистика).

2. До тарифу (вартості Послуг за надання доступу до Kwizbot) в кожному окремому інстансі Kwizbot додатково включено 500 МВ для статичних даних (картинки, відео-файли, аудіо-файли та інші медіа файли) та 150 МВ для динамічних даних (історія, повідомлення, логи, статистика) за кожного оператора, підключеного у модулі чат-боту «Операторська панель».

3. Загальний ліміт даних на інстанс рахується за такою формулою:

- Загальний ліміт статичних даних на інстанс = ліміт статичних даних на інстанс з п.1 + кількість операторів х ліміт статичних даних на 1 оператора з п.2.

- Загальний ліміт динамічних даних на інстанс = ліміт динамічних даних на інстанс з п.1 + кількість операторів х ліміт динамічних даних на 1 оператора з п.2.

4. При перевищенні зазначених Загальних лімітів розміщення даних Замовник після відповідного попередження Виконавця в наступному місяці за місяцем перевищення зобов’язаний скоротити обсяг даних до вищезазначених лімітів розміщення даних, включених до тарифу (вартості Послуг), або вартість послуг для нього в наступному місяці збільшується в залежності від додаткового місця розміщення даних:

а) При перевищенні фактичного обсягу статичних даних вище загального ліміту статичних даних на інстанс Замовник сплачує додатковий тариф:

- 5,5 дол. США без ПДВ щомісячно за кожні 10Гб статичних даних сукупно на інстанс до 999.9ГБ обсягу статичних даних;

- 11,0 дол. США без ПДВ щомісячно за кожні 10Гб статичних даних сукупно на інстанс при більше 1ТБ обсягу статичних даних.

б) При перевищенні фактичного обсягу динамічних даних вище загального ліміту динамічних даних на інстанс Замовник сплачує додатковий тариф:

- 11,0 дол. США без ПДВ щомісячно за кожні 10Гб динамічних даних сукупно на інстанс до 199.9ГБ обсягу динамічних даних;

- 22,0 дол. США без ПДВ щомісячно за кожні 10Гб динамічних даних сукупно на інстанс при більше 200ГБ обсягу динамічних даних.

5. Виконавець письмово попереджає Замовника по електронній пошті про залишок Загального ліміту статичних та/або динамічних даних на інстанс при досягненні 90% відповідних лімітів.

6. Вартість послуги з розгортання інстансу Kwizbot на окремому виділеному сервері становить 160 (сто шістдесят) доларів США на місяць і оплачується Замовником додатково та окремо від оплати вартості інших Послуг (Тарифів).

Тариф на використання модуля Fastline

Тариф на використання модуля Fastline 299 дол. США на місяць (за пакет автоматичних відповідей до 5000 шт.)
Умови оплати: передплата від 1-го місяця
Знижки: 20% при передплаті за 12 місяців

Тариф на використання модуля Copilot

Тариф на використання модуля Copilot - 5 дол. США на місяць за кожного оператора, підключеного у модулі «Операторська панель»
Умови оплати: передоплата від 1-го місяця
Знижки: 20% при передоплаті за 12 місяців

Тарифи на послугу Automation Guru та порядок їх розрахунку

Розрахунок вартості Automation Guru відбувається на базі погодинної вартості виконання запиту Замовника, виходячи з вартості однієї години роботи Виконавця –  55 доларів США.

Тарифи на послугу Пріоритетної підтримки та порядок її надання

Опис / Ціна
Free
Business
Enterprise
$ 0
$ 300/міс
за запитом
Час відповіді для підтримки та консультацій щодо функцій продукту, робочих годин
до 24 (service desk only)
до 5 (service desk+chat)
до 2 (service desk+chat)
Час реагування на інциденти та технічні проблеми, робочих годин
до 24 (service desk only)
до 5 (service desk+chat)
до 3 (service desk+chat)
Можливість впливати на RoadMap продукту
-
так
так
Персональний менеджер
-
-
так
В запропонованих Пакетах підтримки Виконавець протягом робочого часу надає Замовнику консультації з питань поточного функціоналу Програми та її документації через Servicedesk-систему Виконавця за посиланням
https://evergreens.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/23

Робочий час – це проміжок часу з 9:00 до 19:00 щоденно, крім суботи та неділі, державних свят та неробочих днів Виконавця.

Запит на підтримку (Запит) – повідомлення, що передається Замовником Виконавцю через Servicedesk-систему Виконавця.

Servicedesk-система - система Виконавця з доступом через мережу Інтернет, до якої Виконавець надає доступ Замовнику і через яку Замовник надає Запити за цим Договором.

Час відповіді/реагування – це максимальний час, що починається з моменту прийому Запиту Виконавцем (в межах годин надання пріоритетної підтримки) та протягом якого Виконавець зобов’язаний виконати Запит.

Час життя запиту - сумарний час, що минув з моменту надходження Запиту до моменту його закриття.

Схема обробки Запитів:

Замовник створює Запит на консультацію через Servicedesk-систему Виконавця
Виконавець обробляє Запит надаючи консультації Замовнику
Після виконання Запиту Виконавець відправляє Замовнику повідомлення про закриття Запиту з описом результатів через Service Desk.

17.06.2024