Правила використання Kwizbot

Будь ласка уважно прочитайте ці Правила користування Kwizbot – модульною комп'ютерною програмою, призначеною для побудови комунікаційних сценаріїв та чат-ботів в підключених каналах з відкритим API («Правила», «Правила користування») перед початком його використання на сайті https://www.kwizbot.io/ua, доступ до яко] надається Представниками, зазначеними в переліку представників, представлених на сайті https://www.kwizbot.io/ua в розділі "Контакти" («Представник», «Ми», «Наш»).

Ваш доступ до Kwizbot та його використання залежать від Вашої згоди та дотримання цих Правил. Ці Правила розповсюджуються на всіх відвідувачів, користувачів та інших осіб, які використовують або отримують доступ до Kwizbot.

Отримуючи доступ до Kwizbot або використовуючи її, Ви погоджуєтеся дотримуватися цих Правил. У випадку, якщо Ви не згодні з будь-якою частиною Правил, Ви не зможете отримати доступ до Kwizbot.

Ці Правила користування визначають умови використання Kwizbot, відповідальність, політику конфіденційності, політику cookies, політику анти-спам з Вами, як користувачем Програми («Користувач», «Ви»).

Умови оплатного використання Kwizbot додатково регулюються окремим Договором про надання послуг у сфері інформаційних технологій, що укладається з Вами на умовах договору публічної оферти.


1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Kwizbot - модульна комп'ютерна програма, призначена для побудови комунікаційних сценаріїв та чат-ботів в підключених каналах з відкритим API (далі - Програма).

1.2. Модулі Kwizbot:
- Операторська панель — модуль, що дозволяє підключати користувача з роллю "оператор" для діалогу та відправлення повідомлень користувачам чат-боту у будь-якому доступному каналі.

- Конструктор сценаріїв - модуль, що дозволяє робити налаштування чат-ботів та взаємодію зі сценарієм Kwizbot - створення та налаштування параметрів ботів, а також візуальний інтерфейс для керування сценарієм бота.

- Віджет на сайт - модуль, що дозволяє розміщувати на будь-якому підключеному веб-сайті віджет, через який відвідувач сайту може взаємодіяти з чат-ботом та вести діалоги з оператором.

- Custom data - модуль, що дозволяє створювати і зберігати в базі даних Kwizbot дані для подальшого використання у сценарії.

- Contact Centre PRO - модуль, що дозволяє отримувати розширену статистику по роботі користувачів з роллю "оператор", таку як робочий час оператора, звіт за робочим часом операторів, статистика за операторами та тематиками, NPS звітів, деталізація діалогів у розрізі операторів та тематик.

- OCR Kwizbot - API сервіс для вилучення/зчитування полів з фотографій документів, що завантажуються користувачами у чат-боти або пов'язані з ними сервіси чи програми.

- Kwizbot Live Cart - модуль веб-версії Kwizbot, що дозволяє проводити відео-дзвінки між двома учасниками чат-боту (клієнт та оператор) або у пов'язаних з ботом сервісах та програмах, зберігати відео-запис дзвінка як всього, так і окремих кадрів, налаштовувати додаткові можливості інтерфейсу клієнта та оператора.

- SDK Kwizbot - версія Kwizbot для мобільних пристроїв, що працюють на операційних системах Android та IOS. При розробці використовувався фреймворк із відкритим вихідним кодом Flutter.

Унікальне ім'я (логін) - символьний код, який використовується для роботи з Програмою. Надається користувачу один раз при підключенні до Програми, є унікальним для кожного користувача та зберігається за ним на весь час.

1.3. Доступ - право на використання Програми в цілому та/або її окремих Модулів на умовах, визначених цими Правилами.

1.4. Представник — особа, зазначена в переліку представників, представлених на сайті https://www.kwizbot.io/ua в розділі "Контакти", що має право використовувати Програму та надавати доступ до неї третім особам.

1.5. Користувач — фізична повнолітня дієздатна особа, або юридична особа що отримала право на використання Програми в цілому та/або її окремих Модулів в обсязі та на умовах, передбачених цими Правилами.

1.6. Територія — необмежена територія, на яку розповсюджується дія наданих у відповідності з цими Правилами прав на використання Програми в цілому та/або її окремих Модулів.

2. ПРЕДМЕТ ПРАВИЛ

2.1. Ці Правила є юридично зобов'язуючими. Якщо Ви бажаєте використовувати Програму Вам необхідно повністю та беззастережно прийняти всі умови цих Правил, а також умови «Політики конфіденційності», що розміщена за адресою https://www.kwizbot.io/ua/privacypolicy, «Політики Cookie», яка розміщена за адресою https://www.kwizbot.io/ua/cookies. Політика конфіденційності та Політика Cookie нерозривно пов'язані з цими Правилами і можуть змінюватися час від часу.

2.2. Для використання Програми Користувач повинен укласти з Представником Договір про надання послуг у сфері інформаційних технологій, що укладається на умовах договору публічної оферти розміщеної за адресою https://www.kwizbot.io/ua/offer та отримати рахунок на оплату доступу до Програми з обраними Модулями.

Після оплати Користувач отримує доступ до Програми з обраними Модулями у вигляді унікального логіну та паролю. Доступ надається з першого дня та діє по останній день періоду, зазначеного в рахунку та сплаченого Замовником.

2.3. Користувач не вправі використовувати Програму та/або її окремі Модулі з метою та засобами не зазначеними в цих Правилах та/або з метою та способами, які порушують ці Правила.

2.4. Право на використання Програми, що надається в порядку, передбаченому п. п.2.2. Правил, може здійснюватися Користувачем в межах Території (п.1.6), протягом оплаченого Користувачем строку Доступу, який не може бути менше одного місяця.

2.5. Користувачу заборонено передавати третім особам логін та пароль або іншим чином надавати третім особам можливість використання Програми.

2.6. Програма не продається та не передається Користувачу у власність або розпорядження іншим чином. Доступ до Програми передбачає право Користувача виключно на використання Програми з обраними Модулями в межах оплаченого періоду. Користувачу не дозволяється продавати або іншим чином відчужувати права на використання Програми, отримані відповідно до цих Правил.


3. ВИКОРИСТАННЯ AРІ СЕРВІСУ

3.1. Використання Програми Користувачем здійснюється шляхом отримання унікального логіну та паролю з подальшим використанням обраних та оплачених Модулів Програми відповідно до їх функціонального призначення.

3.2. Використовувати Програму Користувач може за умови правильно введених логіна і пароля та наявності доступу в мережу інтернет

3.3. Інтеграція Програми з додатками, системами та сервісами Користувача не входить до вартості Доступу.

3.4. Забороняється:

- інтеграція функцій Програми в сторонні сайти і сервіси, за виключенням випадків коли така інтеграція прямо дозволена Представником або розробником Програми;

- вчинення дій, спрямованих на введення Представника або інших Користувачів в оману;

- використання Програми від імені або замість іншої особи, за виключенням випадків, коли така особа надала Користувачу такі повноваження на підставі довіреності або іншого законного документу, оформленого відповідно до законодавства;

- розкривати технологію або декомпілювати Програму, за виключенням випадків і в тій мірі, коли такі дії беззаперечно дозволені діючим законодавством, не зважаючи на наявність в Правилах даного обмеження.

3.4. Забороняється надання права на використання Програми третій особі, якщо інше не передбачено спеціальною угодою з Представником. Така передача права на використання Програми також не може бути опосередкованою, наприклад, шляхом переуступки тощо.

3.5. Користувач гарантує, що використання ним Програми не порушує чиїхось прав.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

4.1. Користувач вправі:

4.1.1. Використовувати Програму на умовах та в обсязі, передбачених цими Правилами та Договором про надання послуг у сфері інформаційних технологій, що укладається між Користувачем та Представником на умовах договору публічної оферти.

4.1.2. Звертатися до Представника з метою отримання технічної та консультаційної підтримки, пов'язаної з використанням Програми на умовах платної підтримки згідно з Договором про надання послуг у сфері інформаційних технологій.

4.2. Користувач зобов'язаний:

4.2.1. Своєчасно в повному обсязі оплачувати право платного використання Програми з обраними Модулями, відповідно до Договору про надання послуг у сфері інформаційних технологій, що укладається між Користувачем та Представником на умовах договору публічної оферти.

4.2.2. Не вчиняти будь-яких дій, що можуть призвести до порушення працездатності Програми.

4.2.3. Не пошкоджувати, блокувати, перевантажувати або інших чином наносити шкоду мережам та серверам, де розміщено Програму. В противному випадку Користувач зобов'язаний відшкодувати збитки, спричинені вищезазначеними діями, а Представник має право призупинити дію Правил до того часу, як Користувач не припинить подібні дії, а завдані збитки не будуть належним чином компенсовані.

4.2.4. самостійно нести всі витрати, пов'язані з доступом до мережі Internet, оплатою трафіку тощо.

4.3. Представник вправі:

4.3.1. Призупинити Доступ Користувача до Програми та/або її окремих Модулів у випадках проведення необхідних профілактичних (регламентних) та ремонтних робіт, проведення яких буде плануватися на час, коли це може призвести до найменшої шкоди Користувачу та інформувати про це Користувача електронною поштою, вказаною ним при укладенні Договору про надання послуг у сфері інформаційних технологій, що укладається між Користувачем та Представником на умовах договору публічної оферти, не менше ніж за 2 (два) робочих дня до дати проведення таких робіт.

4.3.2. Оновлювати версії Програми;

4.3.3. Отримувати від Користувача оплату за надання доступу до Програми.

4.4. Представник зобов'язаний:

4.4.1. Надати Користувачу право користування Програмою з обраними Модулями відповідно до замовленої та оплаченої послуги доступу до Програми згідно укладеного Договору про надання послуг у сфері інформаційних технологій, що укладається між Користувачем та Представником на умовах договору публічної оферти.

4.4.2. Гарантувати, що прийняття Правил не порушує виключних майнових прав розробника Програми;

4.4.3. Надавати Користувачу консультаційну підтримку, пов'язану з використанням Програми каналами зв'язку зазначеними в Договорі про надання послуг у сфері інформаційних технологій за винятком часу, допустимого відповідно до умов платної підтримки за договором.

4.4.4. Зберігати в таємниці конфіденційну інформацію, отриману від Користувача, не розголошувати, не публікувати та захищати від доступу до неї третіх осіб (крім випадків, передбачених чинним законодавством).

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Умови та порядок оплати доступу до Програми регулюються окремим Договором про надання послуг у сфері інформаційних технологій, що укладається між Вами та Представником на умовах договору публічної оферти.


6. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

6.1. Доступ до Програми надається Користувачу на умовах «як є» (as is) у відповідності з загальноприйнятими в міжнародній практиці принципом. Це означає, що за проблеми, які виникають в процесі доступу, оновлення, підтримки та використання Порограми (в т. ч. проблем сумісності з іншими програмними продуктами), невідповідність результатів використання Програми очікуванням Користувача, а також за будь-які наслідки, викликані таким використанням або невикористанням Програми Представник відповідальності не несе. Програма не пристосована і не може бути використана в інформаційних системах, працюючих в небезпечних середовищах, або обслуговуючих системи життєзабезпечення, в яких збій в роботі може створити загрозу життю людей або спричините значні матеріальні збитки.

6.2. Користувач несе повну відповідальність за зміст та форму повідомлень, за точність, достовірність, повноту, законність, якість та зміст інформаційних матеріалів, які він обробляє за допомогою Програми.

6.3. Користувач несе відповідальність за збереження в таємниці своїх даних авторизації в Програмі за допомогою унікального імені (логіну) та паролю. Дії вчинені за допомогою Програми з використанням даних авторизації Користувача, будуть вважатися вчиненими Користувачем.

6.4. Інформація, надана Представником в своїй діяльності у вигляді новин, прес-релізів та інших інформаційних матеріалів, вважається актуальною на дату їх створення. В зв'язку з наступними подіями та зі сплином часу деяка така інформація може виявитися неповною або такою, що не відповідає дійсності, однак Представник буде вживати розумні економічно обґрунтовані для того, щоб актуалізувати чи видалити її.

6.5 Користувачу надається інформація про різноманітні проекти та майбутні події, пов'язані з Програмою, її експериментальних функціях тощо, проте така інформація завжди буде носити попередній характер і актуальні події та обставини можуть відрізнятися в результаті впливу різних факторів.


7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань згідно цих Правил винна особа несе відповідальність визначену цими Правилами та чинним законодавством.

7.2. Відповідальність Представника за будь-яким із положень (умов) Правил обмежується сумою в 10,00 євро. Ці обмеження не застосовуються у відношенні до тих видів відповідальності, які не можуть бути виключені чи обмежені відповідно до чинного законодавства.

7.3. Використання Програми Користувачем способом, не передбаченим Правилами, або з перевищенням наданих прав, є порушенням прав Представника та/або розробника.

7.4. В жодному разі будь-яка із Сторін не несе жодної відповідальності перед іншою стороною за будь-яку упущену вигоду, доходи або непрямі, особливі, випадкові або штрафні збитки, незалежно від того, чи виникли вони внаслідок дії контракту чи з делікту, і, незалежно від теорії відповідальності, навіть якщо Стороні було повідомлено про можливість такої шкоди.

Вищезазначена заява про відмову від відповідальності не може бути застосована в тій мірі, в якій вона заборонена законом.

7.5. У випадку, якщо претензії третіх осіб, будуть пред'явлені Користувачу в зв'язку з порушення Користувачем умов цих Правил, Користувач зобов'язується негайно повідомити про це Представника та врегулювати такі претензії самостійно, за свій рахунок та без залучення Представника, або вжити інші дії, які виключають виникнення витрат та збитків Представника. Представник має право самостійно вжити заходи, спрямовані на захист власної репутації або врегулювання претензій. В такому випадку Користувач зобов'язаний відшкодувати всі понесені Представником витрати (в т. ч. судові витрати, витрати на сплату штрафів, витрати на юридичні послуги та/або правничу допомогу).

7.6. Всі штрафні санкції, передбачені Правилами нараховуються за весь час прострочення.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Сторони приймають на себе зобов'язання по дотриманню конфіденційності документації та інформації в межах Правил. Сторони вживатимуть всі необхідні заходи для того, щоб запобігти повному чи частковому розголошенні зазначених відомостей чи ознайомленню з ними з ними третіх осіб без попередньої взаємної домовленості. З переданою документацією та інформацією можуть бути ознайомлені лише ті особи із персоналу Сторін або уповноважені ними особи, які безпосередньо пов'язані із виконанням зобов'язань за цими Правилами.

8.2. За окремим зверненням Користувача направленим Представнику, а також після припинення дії Правил Представник видаляє зі своїх інформаційних носіїв всі дані та резервні копії, які містять персональну інформацію Користувача.

8.3. Факт прийняття Правил не є конфіденційною інформацією. Користувач має право інформувати необмежене коло осіб про те, що Користувач використовує Програму протягом строку дії Правил.

8.4. Щоб уникнути сумнівів будь-який усний чи письмовий обмін інформацією, листування, запити про виконання Сторонами Правил є конфіденційними.

8.5. Для забезпечення відповідності вимогам GDPR обробка персональних даних буде організована у відповідності із вимогами чинного законодавства та Політикою конфіденційності.

9. ЗАХИСТ НАДАНИХ ПРАВ

9.1. Протягом всього строку дії Правил Користувач зобов'язується не оспорювати будь-які права інтелектуальної власності Представника та/або розробника та не сприяти цьому.

9.2. Про випадки протиправного використання Програми третіми особами, що стануть відомими Користувачу, Користувач зобов'язується негайно повідомити Представника.

9.3. У випадку, якщо до Користувача будуть пред'явлені претензії або позови з приводу порушення ним прав інтелектуальної власності третіх осіб в зв'язку з використанням Програми, за умови відсутності вини Користувача, Користувач зобов'язується негайно повідомити про це Представника, а Представник вжити заходи для врегулювання таких претензій.

10. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цими Правилами, якщо їх виконанню перешкоджають надзвичайні та непереборні за даних умов обставини непереборної сили.

10.2. Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють такі обставини як: землетрус, пожежі, повені, інші стихійні лиха, епідемії аварії, вибухи, військові дії, а також зміни законодавства, що призвели до неможливості виконання Сторонами своїх зобов'язань за цими Правилами.

10.3. При виникненні обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню зобов'язань за цими Правилами одній із Сторін, вона зобов'язана повідомити іншу Сторону негайно після виникнення таких обставин. При цьому строк виконання зобов'язань за цими Правилами переноситься відповідно часу, протягом якого діяли обставини непереборної сили.

10.4. Якщо обставини непереборної сили продовжують існувати протягом 1 (одного) місяця, будь-яка із Сторін вправі в односторонньому порядку відмовитися від виконання Правил шляхом направлення іншій Стороні повідомлення про це з зазначенням дати відмови.

11. ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ. СПОРИ

11.1. До цих Правил застосовується право України.

11.2. Сторони докладуть максимальні зусилля, щоб всі спори та розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами з приводу цих Правил, або в зв'язку з ними, вирішувалися шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди, спори між Сторонами з приводу цих правил, або в зв'язку з ними, будуть вирішуватися в судовому порядку за місцезнаходженням відповідача.

12. СРОК ДІЇ ТА УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ПРАВИЛ

12.1. Правила вступають в силу с моменту акцепту їх умов Користувачем та діють протягом всього строку використання Програми Користувачем до закінчення строку надання доступу за умови належного дотримання Користувачем умов цих Правил.

12.2. У випадку відсутності будь-якої активності Користувач в Програмі та/або відсутності будь-яких платежів за доступ до Програми протягом 1 (одного) календарного року Представник має право відмовити Користувачу в наданні наступного доступу до Програми, видалити дані про Користувача тим самим припинивши дію Правил.

Представник має право надіслати Користувачу повідомлення електронною поштою за 30 (тридцять) календарних днів до настання вказаної події. У випадку, якщо Користувач не відповідає на надіслані повідомлення з проханням попередити видалення інформації про нього та/або не використовує Програму, Представник не несе жодної відповідальності за збереження/ не збереження даних Користувача.

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Представник залишає за собою право вносити зміни в умови Правил, про що може повідомити Користувача електронною поштою, вказаною ним при укладенні Договору про надання послуг у сфері інформаційних технологій, що укладається між Користувачем та Представником на умовах договору публічної оферти або шляхом розміщення такої інформації на сайті, за 10 днів до вступу змін в силу.

Користувач має право відмовитися від прийняття змінених умов Правил, не замовляти, не оплачувати та не використовувати Програму та/або її окремі Модулі, і в цьому випадку, Правила будуть вважатися припиненими. Використовуючи Програму Користувач підтверджує свою згоду з умовами Правил в останній чинній редакції.

13.2. Сторони надають свою згоду на обробку, збирання та зберігання своїх персональних даних у відповідності з нормами чинного законодавства.

13.3. У випадку, якщо будь-яке положення Правил стає недійсним або таким, що не може бути виконаним, всі інші положення Правил залишаються в силі.

14. Вимоги до апаратного та програмного забезпечення для використання Програми:

Користувач зобов'язаний переконатися, що його комп'ютерні системи відповідають наступним мінімальним вимогам до апаратного та програмного забезпечення для ефективного використання Програми:

• Операційна система: останні стабільні версії MacOS, Linux або Windows.

• Браузер: рекомендується остання версія Google Chrome для оптимальної роботи.

• Процесор: рекомендується сучасний процесор, випущений протягом останніх 2-4 років, для забезпечення гладкої роботи.

• Пам'ять (RAM): мінімум 6GB RAM, хоча рекомендується 8GB або більше для кращої продуктивності.

• Інтернет-з'єднання: стабільне та швидке інтернет-з'єднання необхідне для реального часу комунікації та доступу до функцій Програми.

• Роздільна здатність екрана: рекомендується мінімальна роздільна здатність екрана 1366x768 пікселів, вищі роздільні здатності забезпечують кращий користувацький досвід.

• Інше програмне забезпечення: будь-яке інше програмне забезпечення, яке може бути необхідним для інтеграцій або додаткової функціональності в Програмі, таке як клієнти месенджерів Telegram, Viber, Facebook, Whatsapp повинно бути оновлене до останніх стабільних версій.

Користувач відповідає за забезпечення сумісності свого апаратного та програмного забезпечення з Програмою та за їх оновлення до рекомендованих версій для забезпечення оптимальної продуктивності та безпеки. Програма розроблена для використання на персональних комп'ютерах і не оптимізована для мобільних пристроїв.